Miljøsanering: Bæredygtig Nedrivning og Renovering

Miljøsanering

Hos Midtjysk Byg & Miljø er vi specialister inden for bæredygtig nedrivning og renovering. Vi forstår vigtigheden af at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, samtidig med at vi beskytter vores omgivelser og den omkringliggende natur.

Vores fokus på miljøsanering handler om at minimere de negative miljømæssige påvirkninger, der kan opstå i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. Vi er dedikerede til at bruge bæredygtige metoder og materialer samt følge alle gældende love og regulativer inden for miljøbeskyttelse. Ved at kombinere vores ekspertise inden for byggeri og miljø sikrer vi, at vores kunder får professionel service, der er skånsom over for miljøet.
Når det kommer til nedrivning, fokuserer vi på at genanvende og genbruge så meget materiale som muligt.

Vi gennemfører omhyggelige undersøgelser af bygningsmaterialer for at identificere farlige stoffer, som:

  • Asbest
  • Tungmetaller
  • PCB

Disse materialer kan være skadelige for både mennesker og miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Vores erfarne hold er trænet i sikker håndtering og fjernelse af disse farlige stoffer i overensstemmelse med gældende regler og procedurer.

I tilfælde af farlige materialer implementerer vi strenge sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores ansatte, den omkringliggende befolkning og miljøet. Vi bruger specialudstyr og teknikker til at minimere risikoen for forurening og sikre, at eventuelle farlige stoffer fjernes sikkert og effektivt. Vores mål er altid at skabe et trygt arbejdsmiljø og minimere påvirkningen af vores omgivelser.

Vejledninger:

Vores Vejledninger giver dig nyttige informationer om miljøhåndtering og bæredygtig praksis.

Lær om korrekt affaldssortering, håndtering af farlige materialer og opnåelse af miljøcertificeringer for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

  1. Asbetvejledning
  2. Tungmetallervejledning
  3. PCBvejledning