Miljøsanering og nedbrydning af 40 rækkehuse i Rødekro”.

Midtjysk Byg & Miljø er stolt over at have haft muligheden for at deltage i et ambitiøst projekt hos Rødekro, hvor vi udførte omfattende nedbrydning og miljøsanering af 40 rækkehuse. Dette projekt blev udført som en del af et større initiativ og blev opdelt i flere etaper fordelt på 3 forskellige adresser.

Vi begyndte med en grundig besigtigelse af alle 40 rækkehuse og udarbejdede en detaljeret plan for nedbrydningen og miljøsaneringen. Denne omfattede nedbrydning af tagkonstruktioner, håndtering af loftisolering, udtagning af facadepartier, nedbrydning og miljøsanering af køkkener og badeværelser. Vi udførte også op bankning af betongulve, udgravning og klargøring af isolering af gulvvarme. (Miljøsanering omfattede håndtering af tungmetaller og btb). Derudover udførte vi nedbrydning af facader som forberedelse til opsætning af stål og nedbrydning af sokler.

Projektet blev udført i flere etaper for at minimere enhver forstyrrelse af omgivelserne og sikre, at vores arbejde blev udført effektivt og sikkert. Vi er stolte over at have været en del af dette projekt hos Rødekro.