Sdr. Ringvej 

På Sdr. Ringvej i Århus har Midtjysk Byg og Miljø ApS været på besøg hos en boligforening, da der blev opdaget en betydelig asbestforurening i bygningens loftrum.

Vi har assisteret med følgende:

  • Korrekt anmeldelse af asbestaffald inklusive indhentning af de nødvendige affaldsdeklarationer.
  • Sikker og professionel asbestsanering af tagrummets rørinstallationer samt fjernelse af løst asbest på gulve og repos, udført af vores specialuddannede personale.
  • Alle asbestarbejder blev udført omhyggeligt i overensstemmelse med Asbestvejledningen fra Arbejdstilsynet, som vi prioriterer højt hos Midtjysk Byg og Miljø ApS

Vi stræber efter at være en del af en miljøbevidst verden, hvor der ikke er plads til fortidens miljøskadelige efterladenskaber.
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til asbestsanering og miljøbeskyttelse.