Silkeborgvej Asbest sanering af tagrum

På Silkeborgvej i Århus har vi demonstreret vores ekspertise i asbestsanering og miljøbeskyttelse. Vores projekt i området omfattede:

  • Anmeldelse af asbestaffald og indhentning af nødvendige affaldsdeklarationer.
  • Asbestsanering af 1700 m² tagrum med rørinstallationer, inklusive fjernelse af isolering samt løst asbest.
  • Omhyggelig asbestrengøring jf. gældende lovgivning.
  • Ansvarlig bortskaffelse af asbestholdigt affald til godkendte affalds modtagere.
  • Koordinering af tømrer- og installationsarbejder gennem projektets 7 etaper.

Hos Midtjysk Byg og Miljø er vi dedikerede til at skabe en miljøbevidst fremtid, fri for fortidens skadelige efterladenskaber. Kontakt os for professionel assistance